Ảnh nền trang web
Đóng
10311717_481100685368942_8949564234726655804_n copy copy
1609789_452728461539498_1433274245229811868_n
Giới thiệu

Giới thiệu về Mầm Non Hoàng Gia Trung Kính

Chúng tôi xây dựng trường học như một ngôi nhà thứ hai cho trẻ và ưu tiên của chúng tôi là làm cho trẻ cảm thấy được yêu thương, an toàn và phát triển một cách tốt nhất.

Liên hệ

Mầm non Hoàng Gia Trung Kính
Địa chỉ:
 Số 15, Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: hanhchinh@hoanggiatrungkinh.vn
Điện thoại: +84 24 3786 8967     

Hot line: 0936 358 333

Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu tổng thể của chúng tôi là giúp học sinh phát triển các năng lực trí tuệ cốt lõi, kỹ năng sống và các phẩm chất nhân cách để học sinh có thể hòa nhập và thích ứng tốt nhất với cuộc sống hiện đại và làm chủ được các cơ hội thành công học đường và trong cuộc sống sau này.